صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

وجه به فرمایشات امام روح الله که بر ‌تأکید روحیه می‌باشد چرا که با این عمل مردم یک کشور قادر خواهند بود در برابر دشمنان و بیگانگان قد علم نموده و ایستادگی کند. بنابراین انتخاب مؤثرترین تاکتیک در صحنه نبرد روحیه می‌باشد.

مرتبط با این