عصر من شنبه تا پنجشنبه از ساعت ساعت 15 به مدت 45 دقیقه

نقش و جایگاه تصویر بر زبان و ادبیات فارسی

سینما نسبت به سایر هنر جوان است اما از پویایی و تاثیر گذاری بیشتری برخوردار است .

1398/06/12
|
13:30
دسترسی سریع
عصر من