صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ساعت 15 به مدت 50 دقیقه

ساخت 5 دقیقه فیلم در مورد فرش ایران و یا سایر هنرهای ایران و تاثیر آن در جامعه جهانی .

آیا سینما بستری برای نمایش و دیده شدن سایر هنرها می تواند باشد؟

مرتبط با این