صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ساعت 15 به مدت 50 دقیقه

یکی از رسانه های قوی و پر نفوز در فضای مجازی بازی های رایانه ای است که برای تشخیص رویکرد هر بازی نیاز به سواد رسانه ای باید داشت.

مرتبط با این