صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ساعت 15 به مدت 50 دقیقه

موضوع مشاغل خانگی و پیشرفت های صنعت صنایع دستی در کشور با کارشناس برنامه عصر من آقای مراد خانی از وام هایی برای توسعه صنایع دستی و مشاغلی برای جوانان می گوید

مرتبط با این