صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ساعت 15 به مدت 50 دقیقه

چقدر نمایش های خیابانی می تواند کمک کند به نمایش دیدن ما ... ما در کشور از سال 73تا کنون نمایش های خیابانی داشته ایم ... محمد جعفریان کارشناس برنامه در رابطه با نمایش خیابانی توضیحات بیشتری می دهد

مرتبط با این