صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ساعت 15 به مدت 50 دقیقه

دکتر شیوا دکتری تاریخ و شاهنامه پژوه در این نشست برای ما صحبت می کند .... در این نشست قدردانی شد از همه کسانی که در مورد فردوسی کار و پژوهش کرده اند

مرتبط با این