صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ساعت 15 به مدت 50 دقیقه

گفتگو با ستار اورکی آهنگ ساز فیلم ... درک یک آهنگ ساز برای ساخت آهنگ فیلم مجموعه ای از ادراکات می باشد

مرتبط با این