صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ساعت 15 به مدت 50 دقیقه

نقدهای وزیر ارشاد در برنامه مطرح شد و تحلیل این صحبت ها در برنامه توسط کارشناس برنامه عصر من

مرتبط با این