كنكور جوان شنبه الی جمعه از ساعت 1:30الی 2:30بامداد به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

كنكور جوان

آیتم اندر نصایح مشاور اعظم به فرزند پشت كنكوریش

آیتم اندر نصایح مشاور اعظم به فرزند پشت كنكوریش در مورد اهمیت مساله تمركز برای پشت كنكوری ها

عنوان این آیتم اندر نصایح مشاور اعظم به فرزند پشت كنكوریش نام دارد و در این قسمت به بیان اهمیت مساله تمركز برای پشت كنكوری ها می پردازد

برنامه كنكور جوان باتهیه كنندگی سیروس رجبی و گویندگی ابوالفضل اینانلو و با حضور مشاوران تحصیلی آقایان: محمد لطفی -هیراد ذاكر-رضا واحدی -یونس كاردان-شیرزادی و محمد احسان عرب هر شب از ساعت 1:30 الی 2:30 به صورت زنده پخش می شود.

1396/11/02
|
11:23
دسترسی سریع
كنكور جوان