كنكور جوان شنبه الی جمعه از ساعت 1:30الی 2:30بامداد به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

كنكور جوان

آیتم طنز با اجرای حسن اسماعیل پور در نقش چاپار و حسین قدیمی در نقش مشاور

آیتم طنز با اجرای حسن اسماعیل پور در نقش چاپار و حسین قدیمی در نقش مشاور در مورد اهمیت برنامه ریزی توسط مشاور در مطالعه كنكور


آیتم طنز با اجرای حسن اسماعیل پور در نقش چاپار و حسین قدیمی در نقش مشاور كه در این قسمت به بیان اهمیت برنامه ریزی توسط مشاور در مطالعه كنكور می پردازد.
برنامه كنكور جوان باتهیه كنندگی سیروس رجبی و گویندگی ابوالفضل اینانلو و با حضور مشاوران تحصیلی آقایان: محمد لطفی -هیراد ذاكر-رضا واحدی -یونس كاردان-شیرزادی و محمد احسان عرب هر شب از ساعت 1:30 الی 2:30 به صورت زنده پخش می شود.

1396/11/10
|
16:36
دسترسی سریع
كنكور جوان