كنكور جوان شنبه الی جمعه از ساعت 1:30الی 2:30بامداد به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

كنكور جوان

آیتم طنز با اجرای صدیقه مرادی

آیتم طنز با اجرای صدیقه مرادی در مورد اهمیت وجود مشاور در كنار پشت كنكوری برای مطالعه هدفمند

آیتم طنز با اجرای صدیقه مرادی در مورد اهمیت وجود مشاور در كنار پشت كنكوری برای مطالعه هدفمند

برنامه كنكور جوان هر شب با حضور كارشناسان و رتبه برتر های كنكور ساعت 1:30 تا 2:30

1396/12/02
|
14:29
دسترسی سریع
كنكور جوان