صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی جمعه از ساعت 1:30الی 2:30بامداد به مدت 60 دقیقه

بیان مساله تمرکز یک پشت کنکوری در مطالعه دروس و همچنین عواملی که تمرکز او را تهدید میکند

این آیتم طنز به بیان مساله تمرکز یک پشت کنکوری در مطالعه دروس و همچنین عواملی که تمرکز او را تهدید میکندمی پردازد

عنوان این آیتم اندر نصایح مشاور اعظم به فرزند پشت کنکوریش نام دارد

برنامه کنکور جوان هر شب با حضور کارشناسان و رتبه برتر های کنکور ساعت 1:30 تا 2:30

مرتبط با این