صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

بعضی ها لوله فروشن بعضی ها هم ماست فروش اما برخی آدم می فروشند به قیمت یک ساندویچ فلافل دو نونه .... گرون و ارزونیش با خودتون

مرتبط با این