صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

یکی از خوشبخت ترین آدم های بالا جاده آقا صمده نه اینکه حقوق نجومی داشته باشه نه ؟؟؟ از مال دنیا چیز زیادی نداره فقط قناعت و چشم ودل سیری از بزرگترین ثروت این مرده

مرتبط با این