صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

عبد الرضا بساک کار آفرین تهرانی که در بخش زنبور داری توانسته چندین موفقیت خود را به ثبت برساند و تشکیل یک تعاونی را بدهد

مرتبط با این