صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

بعضی برای همه دلسوزی می کنن احساس مسئولیت دارند اما برای خودش دلسوزی نمی کنن

مرتبط با این