صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

وقتی طبق برنامه ریزی کاری پیش نمی رویم .. آیا باید در حال حاضر زندگی کرد یا نیم نگاهی به گذشته و رو به آینده بود

مرتبط با این