صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

بعضی ها اهل خطر کردن نیستند برای خودشون مشخص کردن دل به دریا زدن ممنوع یا برخی برعکس گروه اول هستند یعنی دنبال نهنگ و مروارید ته دریا هستند

مرتبط با این