صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

قبل از انقلاب ما کارهای تحقیقاتی نمی توانستیم انجام بدهیم چون اروپا و امریکا این اجازه را به ما نمی دادندو فقط در دست خودشان بود اما اکنون هم کار های تحقیقاتی انجام می دهیم هم به تولیدانبوه می رسیم

مرتبط با این