صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

تحصیلاتش را در پلی تکنیک تهران می گذراند آن زمان فضای سیاسی و جهت گیری مذهبی داشته او که یک دانشجوی پیرو خط امام بوده است در شبکه جوان با برنامه کیلومتر 88گفتگو می کند

مرتبط با این