صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی جمعه از ساعت 22الی23 به مدت 60 دقیقه

آیتم طنز با اجرای حمید پارسا در مورد این مساله که کنکور همه چیز نیست

در این بخش از برنامه کلید طلایی که به صورت آیتم طنز و با اجرای حمید پارسا تولید شده به بیان این مساله می پردازد که کنکور همه چیز نیست و با قبول نشدن در کنکور همه چیز به پایان نمی رسد

مشاوران کنکور در برنامه کلید طلایی:آقایان شکوهی-دلیری -جوکار- پور باقری- دانش زاده

مرتبط با این