کلید طلایی شنبه الی جمعه از ساعت 22الی23 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

كليد طلايي

آیتم طنزبا نام مصائب یک پشت کنکوری

آیتم طنزبا نام مصائب یک پشت کنکوری در مورد روحیه دادن والدین به دانش آموزان پشت کنکوری

آیتم طنزبا نام مصائب یک پشت کنکوری که به بیان خاطرات یک پشت کنکوری در مورد روحیه دادن والدین به دانش آموزان پشت کنکوری می پردازد
تهیه کننده: اکرم زمانی

مشاوران کنکور در برنامه کلید طلایی:آقایان جمالی -بیرانوند-دلیری -سید- پور باقری- گنجه

1397/02/19
|
14:38
دسترسی سریع
کلید طلایی