کلید طلایی شنبه الی جمعه از ساعت 22الی23 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

كليد طلايي

آیتم طنزبا نام مصائب یک پشت کنکوری

آیتم طنزبا نام مصائب یک پشت کنکوریدر مورد خاطرات یک پشت کنکوری در مورد نفی مقایسه کردن دانش آموز پشت کنکوری با دیگران

آیتم طنزبا نام مصائب یک پشت کنکوری که به بیان خاطرات یک پشت کنکوری در مورد نفی مقایسه کردن دانش آموز پشت کنکوری با دیگران می پردازد

تهیه کننده: اکرم زمانی
مشاوران کنکور در برنامه کلید طلایی:آقایان جمالی -بیرانوند-دلیری -سید- پور باقری- گنجه

1397/02/19
|
14:16
دسترسی سریع
کلید طلایی