صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی جمعه از ساعت 22الی23 به مدت 60 دقیقه

آیتم طنز با اجرای حمید پارسا در مورد نقش منفی استرس در مطالعه و آمادگی دانش آموزان پشت کنکوری و لزوم مدیریت آن

در این بخش از برنامه کلید طلایی که به صورت آیتم طنز و با اجرای حمید پارسا تولید شده به بیان نقش منفی استرس در مطالعه و آمادگی دانش آموزان پشت کنکوری و لزوم مدیریت آن می پردازد .

مشاوران -دلیری - کنکور در برنامه کلید طلایی:آقایان جمالی -بیرانوند سید- پور باقری- گنجه

مرتبط با این