صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی جمعه از ساعت 22الی23 به مدت 60 دقیقه

آیتم طنز با اجرای حمید پارسا در مورد چگونگی برخورد والدین با فرزندان پشت کنکوری دختر و پسر .

در این بخش از برنامه کلید طلایی که به صورت آیتم طنز و با اجرای حمید پارسا تولید شده به بیان چگونگی برخورد والدین با فرزندان پشت کنکوری دختر و پسر می پردازد.
مشاوران -دلیری - کنکور در برنامه کلید طلایی:آقایان جمالی -بیرانوند سید- پور باقری- گنجه

مرتبط با این