صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی جمعه از ساعت 22الی23 به مدت 60 دقیقه

آیتم طنز با اجرای حمید پارسا در مورد شرایط کنکور چندمی ها و معایب و مزایای آن

در این بخش از برنامه کلید طلایی که به صورت آیتم طنز و با اجرای حمید پارسا تولید شده به بیان شرایط کنکور چندمی ها و معایب و مزایای آن می پردازد .
تهیه کننده برنامه :راضیه جعفری

مشاوران کنکور در برنامه کلید طلایی:آقایان جمالی -بیرانوند-دلیری -سید- پور باقری- گنجه

مرتبط با این