صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی جمعه از ساعت 22الی23 به مدت 60 دقیقه

گفتگوی خانم فریبا آیینی با دانش آموز پشت کنکوری در مورد تجربات خود از روشهای مشاوره مشاوران مختلف

در این بخش از برنامه کلید طلایی گفتگوی خانم فریبا آیینی را با دانش آموز پشت کنکوری میشنویم
آنان در مورد تجربات خود از روشهای مشاوره مشاوران مختلف می گویند .

تهیه کننده : راضیه جعفری

مشاوران کنکور در برنامه کلید طلایی:آقایان جمالی -بیرانوند-دلیری -سید- پور باقری- گنجه

مرتبط با این