نقطه سرخط شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

نقطه سر خط

میوه فروش

بخش طنز برنامه نقطه سر خط این بخش نمایشی حسابی حرف داره براتون

اجاره نشین - عمارت نشین - خونه نشین ... میوه خوب دارم رنگ خورده .. هندونه تصادفی داریم براتون ... شناسنامه المثنی ..برای نامزدهای انتخاباتی با تخفیف دریافت كنن

1396/02/17
|
16:04
دسترسی سریع
نقطه سر خط