صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

از خیلی کارها اثری باقی نمی مونه فقط کارهای خوبه که باعث میشه برای ما ثروتی انبوه از خوبی ها به جای بذاره در برنامه پنج دری که هر روز از شبکه پخش می شود به موضوعات احکام با توجه به استفتائات رهبری پرداخته می شود

مرتبط با این