صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

ایران به چه تعداد هواپیما نیاز دارد ؟

آیا توان تولید هواپیما در ایران وجود دارد ؟

مرتبط با این