صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

سالانه چه میزان مولد صنعتی انرژی در ایران تولید می شود ؟

چه میزان ارزآوری و اشتغال را می توان از این صنعت انتظار داشت ؟

مرتبط با این