صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

وضعیت ایران در صنعت تجهیزات نظامی چگونه است ؟

چه میزان اشتغالزایی و ارزآوری را می توان از این صنعت انتظار داشت ؟

مرتبط با این