صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

ایران تا چه حد از دریاهای خود به نفع اقتصادش بهره برده است ؟

چه میزان اشتغال را با ید در نوار شمالی و جنوبی دریایی کشور انتظار داشت ؟

مرتبط با این