صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

گردش مالی صنایع هوایی دنیا چقدر است ؟

چه میزان اشتغالزایی و ارزآوری را می توان از این صنایع انتظار داشت ؟

مرتبط با این