صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

گردش مالی صنعت ارتباطات چگونه است ؟

چه میزان اشتغالزایی و ارزآوری را می توان برای این صنعت متصور شد ؟

مرتبط با این