صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

تاثیر دستگاه های به روز بر سرعت تولید چقدر است ؟

ایران در حال حاضر وارد کننده یا تولید کننده این دستگاه ها است ؟

مرتبط با این