صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

استاندارد جهانی میزان ساعت کاری مفید کارمندان چقدر است ؟

راندمان کاری در ادارات ایران چگونه است ؟

مرتبط با این