صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

رتبه خطرپذیری اقتصاد ایران چند است ؟

چه عواملی سبب ارتقاء رتبه ریسک کشوری می شود ؟

مرتبط با این