صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

چه میزان بافت فرسوده در کشور هست ؟

راهکار علمی و عملی کشورها برای نوسازی بافت های فرسوده چیست ؟

مرتبط با این