صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

آیا دستفروشی یک معضل اقتصادیست ؟

کشورهای دیگر دستفروشان را چگونه ساماندهی کرده اند ؟

مرتبط با این