صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

میزان واردات تجهیزات ورزشیبه ایران چقدر است ؟

چه میزان اشتغال و ارزآوری از این صنعت می توان انتظار داشت ؟

مرتبط با این