صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

چه میزان از کامیون های در حال تردد در جاده ها ساخت داخل هستند ؟

صنعت کامیون سازی چه ارزآوری و اشتغالزایی را می تواند به همراه داشته باشد ؟

مرتبط با این