صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

چه میزان از تجهیزات و زیرساخت های مخابراتی کشور تولید داخل هستند ؟

صنعت تجهیزات مخابراتی چه جایگاهی در رونق اقتصاد مقاومتی دارد ؟

مرتبط با این