گزارش یک انتخاب شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

گزارش یك انتخاب

گزارش یک انتخاب

نظام حکومتی در انگلستان سلطنت پارلمانی یا پادشاهی ست و سیستم دو حزبی در نظام پارلمانی انگلستان حاکم است

مجلس این کشور از دو گروه مجلس عوام و مجلس لرد ها تشکیل شده است

1396/02/13
|
08:52
دسترسی سریع
گزارش یک انتخاب