گزارش یک انتخاب شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

گزارش یك انتخاب

گزارش یک انتخاب

طبق قانون فدرال آلمان . پارلمان کشور آلمان باید ... این برنامه به انتخابات دیگر کشور ها اشاره دارد

نظام انتخاباتی آلمان بر اساس انتخاب نمایندگی تناسبی که با انتخاب افراد تلفیق شده باشد

1396/02/13
|
08:45
دسترسی سریع
گزارش یک انتخاب