گزارش یک انتخاب شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

گزارش یك انتخاب

گزارش یک انتخاب

قانون اساسی یک جامعه دموکراتیک این است که مردم بتوانند همه نماینده های خود را بر اساس انتخابات معین انتخاب کنند

شرکت انبوه مردم در انتخابات نشان اطمینان آنها به سیاست مداران و نظام دموکراتیک است

1396/02/09
|
16:15
دسترسی سریع
گزارش یک انتخاب