گزارش یک انتخاب شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

گزارش یك انتخاب

گزارش یک انتخاب

اجرای قانون یعنی اجرای عدالت در گزارش یک انتخاب

بر اساس تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی ایران، فرد رای دهنده علاوه بر بلوغ باید به سن رشد هم رسیده باشد

1396/02/09
|
10:45
دسترسی سریع
گزارش یک انتخاب