صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت بين فواصل برنامه ها به مدت 5 دقيقه

قوانین انتخاباتی در برنامه روز شمار انتخابات

وزارت کشور موظف است پس از نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی صرف مدت 2 روز به اطلاع عموم در سراسر کشور برساند

مرتبط با این