درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

رسانه های بیگانه درصدد دوقطبی نشان دادن جامعه ایران در این باره آقای محمود گرجی کارشناس رسانه صحبت می کند

رسانه های بیگانه می خواهند افکار عمومی را به سمت و سویی که هدف آنان است سوق دهند

1396/02/23
|
15:37
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت